Soms zijn de symptomen en de problemen zo heftig, dat er een zeer intensieve behandeling en begeleiding nodig is. Mocht bij aanmelding of tijdens het eerste gesprek blijken dat er hiervan sprake is, dan kan de behandeling niet geboden worden in de Psychiatriepraktijk voor Senioren. Er wordt dan met uw verwijzer contact opgenomen.