De diagnostiek en de behandelingen in de Psychiatriepraktijk voor Senioren worden vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De gehele behandeling wordt in tijd gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Dit wordt een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) genoemd. 

Het gaat hierbij om de tijd van uw totale behandeling. Deze tijd bestaat uit een direct contact (zoals een bezoek, een afspraak op de praktijk, een telefonisch contact) en uit indirecte tijd die aan u wordt besteed, zoals bijvoorbeeld overleg met uw verwijzer of met uw andere behandelaars of het maken van een verslag en/of het regelen van administratieve zaken rondom uw behandeling.

Dit is ook van toepassing als er na diagnostiek geen sprake blijkt te zijn van een psychiatrisch probleem, en er dus geen psychiatrische behandeling in de tweedelijns gezondheidszorg nodig is, of dat er uitsluitend sprake is geweest van diagnostiek. 

Afhankelijk van eerder gemaakte zorgkosten, bijvoorbeeld door behandelingen bij andere medisch specialisten, kan dit ten koste gaan van uw (verplichte) eigen risico. Dit is overigens voor alle behandelingen binnen de tweedelijns gezondheidszorg het geval.

Uw zorgverzekeraar brengt dit eigen risico bij u in rekening aan het eind van de behandeling, of, als de behandeling langer dan een jaar duurt, aan het eind van het behandeljaar.

Mocht het in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, niet mogelijk zijn geweest om een afspraak op tijd (dat wil zeggen 1 werkdag voor de afspraak) af te zeggen of te wijzigen, dan wordt dit niet in rekening gebracht. Het tarief in alle andere gevallen komt overeen met de duur van de gereserveerde behandeltijd en wordt rechtstreeks aan u gedeclareerd. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Het is van belang om u ervan bewust te zijn dat via de DBC-declaratie uw diagnose bekend is bij de zorgverzekering en dat sinds 01-10-2016 uw diagnose ook door uw zorgverlener wettelijk verplicht moet worden gemeld bij het Diagnose Informatie Systeem. U kunt voor beide zaken bezwaar maken via een privacy-verklaring. U kunt hierom vragen bij uw behandelaar.

Van het overig zorgprodukt (OZP) wordt binnen de praktijk geen gebruik gemaakt.

Er is (nog) geen regeling voor patiënten die de behandeling niet via de zorgverzekering willen laten lopen.